Facilitadors

La paraula facilitar és la que s’utilitza per definir la tasca de la persona que des de el centre del cercle fa que l’experiència sigui enriquidora per tots els participants. El facilitador s’ocupa de què l’espai sigui adient, que els instruments estiguin ben distribuïts i de fer-se entendre amb consignes ben senzilles per afavorir el bon desenvolupament del cercle.