Qué són els cercles de percussió

 

Una experiència en que els participants es reuneixen sense tenir un contacte previ i on amb l’ajut d’un facilitador improvisen música que fan en aquell mateix moment.